Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

psychojunkie
2996 8949 450
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs

November 03 2018

psychojunkie
8571 7305 450
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
psychojunkie
8753 bb13 450
Reposted from4777727772 4777727772
psychojunkie
psychojunkie
psychojunkie
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viapoppyseed poppyseed
psychojunkie
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapoppyseed poppyseed

November 02 2018

psychojunkie
7537 3956 450
Reposted froma-s a-s viapiehus piehus
psychojunkie
0921 5bb2 450
Reposted fromfreeheart freeheart viapiehus piehus
psychojunkie
5607 9322
Reposted frompapaj papaj viadancingwithaghost dancingwithaghost
psychojunkie

November 01 2018

psychojunkie
2807 0aea 450
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianieobecnosc nieobecnosc

October 28 2018

psychojunkie
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
psychojunkie
5211 9904 450
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
psychojunkie
4147 bbe6 450
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
psychojunkie
4995 4e9f 450
i really really wish..
psychojunkie
0645 9ff7 450
Reposted fromfriends friends viaprzeblyski przeblyski
psychojunkie
6830 ece7 450
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

October 27 2018

psychojunkie
2747 bb56 450
Reposted fromverronique verronique viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl