Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

psychojunkie
1284 d619 450
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
psychojunkie

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viawecouldbeclose wecouldbeclose
psychojunkie
Haruki Murakami, Norwegian Wood
psychojunkie
4878 7e69 450
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
psychojunkie
4421 233b 450
Bob Dylan
(1962)
5565 3edd 450

June 12 2017

psychojunkie
1755 26b2 450
6833 0e04 450
psychojunkie
0834 01da 450
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
9113 cc87 450
Reposted fromLittleJack LittleJack
9106 1c67 450

xshayarsha:

Palais Garnier, Paris.

Reposted fromLittleJack LittleJack

June 07 2017

psychojunkie
Przeliczyłem co mam w kieszeniach, przeliczyłem co mogę ci dać Przeliczyłem kim jestem i jak się nazywam Wróciłem spokojnie za bar.
— Ras
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa

June 06 2017

psychojunkie
0153 78a8 450
Cause I want to...
Reposted fromaletodelio aletodelio vialilu lilu
8053 0631 450

mizenscen:

The Birth of a Pearl, 1903.  Dir. F.S. Armitage.

Reposted fromLittleJack LittleJack
7778 5d85 450
Reposted fromLittleJack LittleJack
psychojunkie
7057 5595 450
Reposted frompsychosis psychosis
psychojunkie
7248 e5ed 450
Reposted frompsychosis psychosis
psychojunkie
7422 5cd4 450
Reposted frompsychosis psychosis
psychojunkie
1386 8b18 450
Reposted fromkarahippie karahippie viamelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl