Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

psychojunkie
6689 deb8 450
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams
6884 efa8 450
Reposted fromjottos jottos vianikotyna nikotyna
psychojunkie
9966 1a09 450
Reposted fromgainaxing gainaxing vianikotyna nikotyna
psychojunkie
3122 7299 450
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaPinkpills Pinkpills
psychojunkie
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
psychojunkie
Podobno ważne w życiu jest szanowanie drugiej osoby - szkoda tylko, że gdy trzecia w to wchodzi rozpierdoli Ci wszystko 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

December 04 2017

4103 ffb2 450
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4118 bcba 450
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
6344 2eb8 450
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
psychojunkie
4065 04af 450
Reposted fromwagabunda wagabunda viaplusiek plusiek
9950 4635 450
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
2416 77de 450

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

psychojunkie
psychojunkie
5342 9621
Stefan Pastuszewski
psychojunkie
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
psychojunkie
4513 6406 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaCannonball Cannonball
psychojunkie
5434 71ba 450
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwiggylaw twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl