Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

psychojunkie
9482 0640 450
Reposted fromniezwykla niezwykla viapiehus piehus
psychojunkie
5158 e982 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
psychojunkie
8920 6639 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
psychojunkie
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
psychojunkie
6067 18c1 450
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapiehus piehus
psychojunkie
0775 3ecf 450
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus

July 18 2019

psychojunkie
Reposted frompsychedelix psychedelix viaPoranny Poranny
psychojunkie
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
psychojunkie
8589 a51d 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaexistential existential
psychojunkie
7607 4528 450
Reposted fromverronique verronique viaexistential existential
psychojunkie
1492 31d4
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
psychojunkie
więc teraz żyłem we własnym piekle, które sam sobie zbudowałem dla własnej wygody
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahavingdreams havingdreams
psychojunkie
3152 ad56 450
Reposted fromEtnigos Etnigos
psychojunkie
3154 cce6 450
Reposted fromnyaako nyaako

July 15 2019

2653 bca8 450
Reposted fromCaptAwesomeSauce CaptAwesomeSauce viairmelin irmelin
psychojunkie
0282 87f6 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
psychojunkie
2947 94e7 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
psychojunkie
6339 809f 450
psychojunkie
1026 15d4 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahavingdreams havingdreams

July 13 2019

4701 1d7b 450

nothingexceedslikeexcess:

Eraserhead (1977).

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl