Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

0974 1565 450
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPoranny Poranny
psychojunkie
8935 2daa 450
psychojunkie
8948 a022 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
psychojunkie
9891 47de 450
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin

February 10 2019

psychojunkie
9685 7dc5 450
Reposted fromsouxie souxie viadesperateee desperateee

February 08 2019

psychojunkie
Reposted fromDennkost Dennkost viaMartwa13 Martwa13

February 05 2019

psychojunkie
4050 981e 450
Reposted fromimpressionante impressionante viafriends friends
psychojunkie
3605 9812 450

February 04 2019

psychojunkie
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'

January 31 2019

psychojunkie
0254 f005 450
Reposted fromRowena Rowena viapleassure pleassure

January 30 2019

psychojunkie
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viapleassure pleassure

January 17 2019

8579 b628 450

simena:

Giuliano Bartolomeo - Le Villi 

Reposted fromfuckblack fuckblack vianieobecnosc nieobecnosc
psychojunkie
2448 df0b 450

January 08 2019

psychojunkie
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
psychojunkie
8128 c7c9 450
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaMartwa13 Martwa13

December 29 2018

psychojunkie
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viainsanedreamer insanedreamer
psychojunkie
6783 429f 450

December 08 2018

psychojunkie

December 04 2018

psychojunkie
6606 3fc8 450
Reposted fromprzeblyski przeblyski

December 03 2018

psychojunkie
Reposted fromrubinek rubinek via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl