Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

psychojunkie
9026 dfc1 450
Reposted fromkerosine kerosine viamelanchujnia melanchujnia
psychojunkie
6100 807c 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamelanchujnia melanchujnia
psychojunkie

June 04 2017

psychojunkie
8958 1ed4 450
psychojunkie
9301 21d6 450
Reposted fromels els viaFuck-The-System Fuck-The-System
psychojunkie
8242 3dff 450
Reposted fromoll oll vianyaako nyaako

May 18 2017

psychojunkie
5791 ef1d 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
psychojunkie
psychojunkie
9696 be21 450
psychojunkie
1658 af12 450
***
Reposted frompsychedelics psychedelics vianyaako nyaako
psychojunkie
psychojunkie
8083 dfcf 450
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams
psychojunkie
5168 9661 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahavingdreams havingdreams
psychojunkie
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaioiooo ioiooo
7281 78f7 450
Reposted frompolaparis polaparis viaioiooo ioiooo
psychojunkie
3763 8561 450
Reposted fromkeik keik viaspookyskeletons spookyskeletons
psychojunkie
W pewnym sensie zawsze wiedziałem, że zabiję się narkotykami i alkoholem. Wiedziałem za każdym razem, kiedy piłem drinka, wiedziałem za każdym razem, kiedy wciągałem działkę, wiedziałem za każdym razem, kiedy ściągałem macha, wąchałem klej czy połykałem pigułę. To tylko i wyłącznie moja wina. Wiedziałem za każdym razem. Nigdy nie mogłem przestać.
— James Frey - "Milion małych kawałków"
Reposted fromioiooo ioiooo
5800 fbb0
Reposted fromgh0re gh0re
psychojunkie
psychojunkie
7569 55e8 450
Reposted fromtudu tudu viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl